Stockslycke förskola

Stockslycke Förskola

Vi fick uppdraget att bygga om och till Stockslycke Förskola åt Fabs AB i Alingsås. Ett projekt som pågick i 14 månader.

Projektet omfattade en tillbyggnad av två avdelningar samt en ombyggnation av två avdelningar med bland annat nytt mottagningskök, parkeringar, huvudentré och utvändiga lekytor. 

Projektet startade i augusti 2013 och stod fullt färdigt i september 2014.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Offentlig sektor
Region:
Västra Götaland
Projektstart:
1 augusti 2013
Färdigställande:
September 2014
Kund:
Fabs AB