Ledningar till Tanums reningsverk

Vi fick uppdraget att på totalentreprenad lägga ledningarna till reningsverket för Tanums Kommun.

Projektsumman var med flera optionstillägg drygt 18 miljoner kronor och arbetet stod klart i början av 2011. I projektet lades överförings- och utloppsledning till det nya reningsverket, samt en ny färskvattenledning som löste flera flaskhalsar i det kommunala vattensystemet. Sträckan var 4,2 km, varav ca 1 km lades som sjöledning i havet.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Anläggning
Typ av projekt:
Mark/grund
Region:
Västra Götaland
Färdigställande:
2011
Kund:
Tanums kommun