Falkenbergs Gymnasieskola

Falkenbergs Gymnasieskola

Totalrenoveringen av gymnasieskolan i Falkenberg inleddes 2019 och stod klar 2021.  

Skolan har byggts samman med Argus, Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum, som stod klart för ett år sedan och som även detta är byggt av oss.

Fastigheten är en gammal industribyggnad från slutet av 1800-talet och innan bygget drog i gång krävdes ett omfattande saneringsarbete av både marken och invändigt i fastigheten.

Förutom den omfattande renoveringen har ett antal speciallösningar byggts in i fastigheten. Till exempel har en utvändig solavskärmning byggts in i fasaden, som fick riktas upp för att ge plats åt solavskärmningen.

Entreprenaden har utförts enl. Falkenberg kommuns ”Miljöprogram i byggprojekt” samt använd A och B klassade produkter enligt Sunda Hus.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Anläggning / Bygg
Typ av projekt:
Offentlig sektor
Region:
Region Syd
Färdigställande:
2021

Kontaktperson

Stefan Andersson

Arbetschef, Varberg

Susvindsvägen 8, 432 31 Varberg