GLC:s logistikcenter

GLC:s logistikcenter

Vi har sedan tidigare köpt mark om totalt 139 000 kvadratmeter i Gårdsten i nordöstra Göteborg med avsikt att utveckla området. Därefter köpte Göteborgs Lastbilcentral 68 000 m² av området för att uppföra ett nytt logistikcenter där vi stod för totalentreprenaden. Byggnationen avslutades i början på 2016.

Det nya logistikcentret har en storlek om drygt 15 000 m² och innebär att GLC samlar alla sina verksamheter under ett och samma tak vilket ger förutsättning för bättre samarbete och synergier inom organisationen.

– Det ger oss möjligheter och förutsättningar att växa och utvecklas. Genom att centralisera verksamheten möter vi våra kunders behov av en effektiv organisation, säger Bengt Meyer VD på GLC.

Hela området är en del av det projekt kommunen benämner Utveckling Nordost och är en satsning att locka fler företag och jobb till området.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Anläggning / Bygg
Region:
Region Göteborg / Region Väst
Projektstart:
12 november 2014
Färdigställande:
Årsskiftet 2015/16