Kristinebergskolan

Kristineberg skolan

Byggnationen av nya Kristinebergskolan var vårt andra stora projekt i Borås. Projektet innefattade en om- och nybyggnad av såväl skola som gymnastikhall. Beställare var Borås stad och projektsumman var cirka 74 miljoner kr.

Beslut togs om att Kristinebergskolan, med tillhörande gymnastikbyggnad, skulle rivas. Detta med anledning av att fastigheterna har haft stora fukt- och mögelproblem. Vi fick uppdraget att utföra byggnationen som var en totalentreprenad på totalt 5 800 m² fördelat på en ny skola i två plan samt gymnastiksal.

- Utmaningen var att skapa en skola som uppfyller alla ställda parametrar och samtidigt skapa en miljö fri från alla de problem som varit under en längre tid med den gamla skolan. Projektet var vårt andra större i Borås sedan etableringen och låg väl i linje med vår plan att utvecklas till en attraktiv partner i Boråsregionen, säger Peter Andersson arbetschef på Serneke i Borås.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Offentlig sektor
Region:
Region Väst
Projektstart:
1 oktober 2013
Färdigställande:
Maj 2015

Kontaktperson

Peter Andersson

Arbetschef, Borås/Alingsås

Humlegatan 15, 504 51 Borås