Kungliga Dramatiska Teatern

Kungliga Dramatiska Teatern

Statens fastighetsverk har gett oss uppdraget att i Dramatens lokaler på Nybroplan i Stockholm utföra stambyte samt ombyggnad av samtliga våtutrymmen i huset.

Sernekes uppdrag blir att med stor försiktighet och omsorg stamrenovera avloppsledningar, byta ut kall- och varmvattenledningar samt bygga om samtliga våtrum med nya terrazzogolv, dekorationsmålning, renovera artistlogerna och komplettera ventilation.

Dramaten är Sveriges nationalscen och byggnaden, som färdigställdes 1908, är ett statligt byggnadsminne. Byggnaden har genomgått ett flertal större och mindre ombyggnader, men de publika rummen är i huvudsak ursprungliga.

– Det är ett hedrande uppdrag att få jobba med en sådan ikonbyggnad. Renoveringen kommer att ställa höga krav på oss som entreprenör när vi ska utföra så omfattande arbeten i en byggnad från förra seklet med autentiska ytskikt och inventarier. Det geografiska läget ställer också krav på minutiös planering av transporter in och ut från bygget, säger Marlene Wiberg, arbetschef på Serneke.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Övrigt
Byggstatus:
Färdigställt
Region:
Stockholm / Region Öst
Kund:
Statens fastighetsverk

Kontaktperson

Marlene Wiberg

Arbetschef, Stockholm

Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm