Kungliga Dramatiska Teatern

Kungliga Dramatiska Teatern

Statens fastighetsverk gav oss uppdraget att i Dramatens lokaler på Nybroplan i Stockholm utföra stambyte samt bygga om samtliga våtutrymmen i huset.

Sernekes uppdrag var att med stor försiktighet och omsorg stamrenovera avloppsledningar, byta ut kall- och varmvattenledningar samt bygga om samtliga våtrum med nya terrazzogolv, dekorationsmålning, renovera artistlogerna och komplettera ventilation.

Dramaten är Sveriges nationalscen och byggnaden, som färdigställdes 1908, är ett statligt byggnadsminne. Byggnaden har genomgått ett flertal större och mindre ombyggnader, men de publika rummen är i huvudsak ursprungliga.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Övrigt
Region:
Region Stockholm / Region Öst
Kund:
Statens fastighetsverk