Kyrkbyskolan

Kyrkbyskolan

Kyrkbyskolan i Nödinge byggdes ut för att anpassas för fler elever. Genom en total om- och tillbyggnad fick skolan en högre standard med en trivsam yttre och inre miljö.

Ombyggnationen, som inleddes i februari 2014, skedde i tre etapper och eleverna gick kvar i delar av skolan under tiden. 

Kyrkbyskolan inrymde tidigare elever i årskurs sju till nio. Efter ombyggnationen finns det plats för cirka 400 elever, från årskurs fyra till sex. Syftet med den nya skolans förändrade utformning är, bland annat, att skapa ljusa öppna lokaler som är lätta att orientera sig i samt förbättra arbetsmiljön för såväl elever som lärare.

Ale kommun hade också som mål att skapa lokaler för en hållbar utveckling. Ett av målen var att få ned skolans energiåtgång med minst 25 procent mot tidigare.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Offentlig sektor
Region:
Region Göteborg / Region Väst
Projektstart:
1 februari 2014
Färdigställande:
Årsskifte 2014/2015

Kontaktperson

Christer Larsson

Regionchef Väst

Åkersbergsvägen 10, 461 34 Trollhättan