Lejonet och Björnen

Lejonet och Björnen

På uppdrag av Kungsleden uppförde vi en ny glassfabrik för varumärket Lejonet och Björnen. Projektet var en totalentreprenad och omfattade nybyggnation av kontor, lager och produktionslokal. 

Lejonet och Björnen är en välkänd glasstillverkare i Göteborg. En ökad efterfrågan av deras produkter och behovet av en effektivare produktionsprocess ledde fram till beslutet att uppföra en helt ny glassfabrik i Högsbo, Göteborg. Fabriken ägs av Kungsleden. 

Projektet startade i oktober 2016 och stod klart i november 2017. 

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Region:
Region Göteborg / Region Väst
Färdigställande:
November 2017
Kund:
Kungsleden