Motorvägshållplats i Eslöv

Motorvägs- hållplats i Eslöv

Vi fick i uppdrag av Trafikverket att bygga en motorvägshållplats i Eslövs kommun. Projektet startade i november 2014 och var klart i augusti 2015.

Trafikverket tog i samarbete med Skånetrafiken beslut om att bygga en motorvägshållplats vid trafikplats Gårdstånga på E22 Malmö–Kristianstad i Eslövs kommun. Vi kontrakterades på totalentreprenad för att utföra projektet.

Entreprenaden omfattade i huvudsak ny busshållplats, pendlarparkering, gång-och cykelväg och omläggning av beläggning på hela trafikplatsen. Omisolering av två broar gjordes dessutom när Trafikverket ändå störde trafiken på platsen.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Anläggning
Typ av projekt:
Infrastruktur
Region:
Skåne / Region Syd
Färdigställande:
Augusti 2015