Nödingeskolan

Nödinge-skolan

Vi har sedan tidigare byggt om Kyrkbyskolan i Nödinge och fick sedan även uppdraget att bygga om Nödingeskolan med tillhörande idrottshall.

Syftet med den nya skolans förändrade utformning var att skapa ljusare och mer öppna lokaler och på så sätt förbättra arbetsmiljön för såväl elever som lärare. Vidare anpassade vi lokalerna till en F-3 skola med större elevkapacitet. Den nya skolan rymmer ca 500 elever.

Ombyggnadsarean var ca 5 600 kvm BTA-yta, uppdelad på en skola om ca 3 800 kvm och idrottshall om ca 1 800 kvm.

Beställare var Ale Kommuns Fastighetsavdelning och arkitekt var Okidoki Arkitekter. 

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Offentlig sektor
Region:
Region Väst
Projektstart:
1 augusti 2014
Färdigställande:
Juni 2015
Kund:
Ale Kommun

Kontaktperson

Christer Larsson

Regionchef Väst

Åkersbergsvägen 10, 461 34 Trollhättan