Partille Kulturum

Partille Kulturum

I slutet av 2013 påbörjade vi vi det stora bygget vid Kulturum i centrala Partille. Tre år senare stod bostäder, skolverksamheter och föreningslokaler färdiga. 

I etapp ett byggde vi om befintliga lokaler, gymnasium och kulturskola, och i etapp två byggde vi till gymnasiet och en ny del till kulturskolan. I den sista etappen byggde vi särskola, förskola, grundskola, vuxenskola, 74 studentlägenheter, 70 hyreslägenheter, parkeringsgarage och ett fristående P-hus. 

Ett lärorikt och utmanande projekt
​– Som platschef har det varit otroligt lärorikt projekt på grund av att det var så komplext, berättar Anders Löfgren.

– I och med att alla husen satt ihop med varandra och det var verksamhet i vissa av dessa så innebar detta en stor utmaning för oss alla. Vi hade dessutom begränsat med plats runt om vårt projekt på grund av andra entreprenader som även det var utmanande, fortsätter Anders.

Ett mer stadsmässigt Partille
I och med projektet har vi bidragit till målet att utveckla Partille centrum till en levande och attraktiv förstad och till utvecklingen mot ett mer stadsmässigt Partille centrum.

Projektet utfördes på uppdrag av PartilleBo AB till ett ordervärde av drygt 400 miljoner kronor. 

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Region:
Region Göteborg / Region Väst
Projektstart:
1 november 2013
Färdigställande:
Vintern 2016
Kund:
PartilleBo