Söderläge

Söderläge

Vi utvecklar bostadsprojektet Söderläge med 139 hyreslägenheter i stadsdelen Tamarinden i Örebro. Projektet har sålts till CapMan som vi nu utvecklar, och senare kommer bygga projektet för.

Tamarinden i Örebro ska bli ett av Sveriges första riktigt klimatsmarta bostadsområden. I stadsdelen ska det byggas totalt 700 bostäder, en förskola, flera parker och företagslokaler. Serneke tilldelades en markanvisning i området hösten 2020 för att utveckla de 139 hyreslägenheterna fördelat på två hus med ett underliggande garage.

Stadsdelen Tamarinden har långt gångna planer att som pilotprojekt dela energi mellan fastigheter. De fem exploatörerna i kvarteret går bland annat ihop och köper en gemensam anslutning till ett fjärrvärmenät till området för att skapa ett micronät för att dela värme mellan husen. Likaså skapas ett lokalt likströmsnät mellan fastigheterna för att kunna dela överskott av solel från fastigheternas solceller. Allt för att kapa energitoppar och minska energiförbrukningen.

Projektet som nu sålts till CapMan har planerad byggstart i oktober 2022 och beräknas vara klart för inflyttning i slutet av 2024.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Bygg
Region:
Region Mitt
Kund:
CapMan

Kontaktperson

Johan Live

Kommunikationschef

Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg