Stockholms stadsmuseum

Stockholms stadsmuseum

På uppdrag av Fastighetskontoret i Stockholms stad rustade vi upp och renoverade den anrika byggnad vid Slussen som idag är Stockholms stadsmuseum. Byggnaden uppfördes 1663 och är byggnadsminnesförklarad.

Syftet med renoveringen var att skapa ändamålsenliga lokaler för museets publika verksamhet. I det ingick bland annat att göra byggnaden mer tillgänglighetsanpassad, förbättra brandsäkerheten samt fräscha upp byggnadens yttre. Samtidigt ska de kulturhistoriska värdena som finns i byggnaden skulle bibehållas och utvecklas.

Huset är ritad av två av Sveriges mest betydelsefulla arkitekter, Nicodemus Tessin d.ä. och Nicodemus Tessin d.y, och är även ett av det bäst bevarade 1600-talshusen i Sverige uppfört för offentliga ändamål. Sedan 1930-talet har Stadsmuseet bedrivit publik verksamhet i fastigheten.

Målsättningen med renoveringen har varit att ta bort spår från tidigare renoveringar såsom lättväggar, nedpendlade undertak och påbyggda golvkonstruktioner. Att öppna upp på insidan i huset genom att ta bort förbyggnader för fönster och omvandla kontorsrum till publika ytor.

Stadsmuseet blev nominerat till ROT-priset och invigdes 27 april 2019. 

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Övrigt
Region:
Region Stockholm / Region Öst
Kund:
Stockholms stad

Kontaktperson

Anders Johansson

Regionchef, Öst

Prästgatan 12B, 602 32 Norrköping