Sylteskolan

Sylteskolan

På uppdrag av fastighetsbolaget Kraftstaden Fastigheter bygger vi nya Sylteskolan i Trollhättan. Projektsumman är cirka 485 miljoner kronor och utförs genom partnering med fastighetsbolaget.

Vi har tidigare byggt om några av Trollhättans skolor och nu har vi även fått uppdraget att förnya Sylteskolan, stadens största grundskola. Skolan kommer bestå av grundskola, tränings- och grundsärskola, fritidsgård, bibliotek och idrottshall.

I planeringen av den nya skolgården har elever i årskurs fyra och fem getts möjlighet att tycka till. Detta har lett till förslag som en större skolgård, fler fotbollsplaner, sittplatser under tak och en drickfontän. Idag har Sylteskolan drygt 600 elever, men under de kommande åren väntas antalet växa till närmare 1000.

Det första spadtaget togs 31 maj 2017 och projektet kommer löpa över fyra år. 

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Offentlig sektor
Region:
Region Väst

Kontaktperson

Christer Larsson

Regionchef Väst

Åkersbergsvägen 10, 461 34 Trollhättan

Hör våra samarbetspartners prata om projektet

Partnering & samverkan | Serneke