Träffpunkt Stadsskogen

Träffpunkt Stadsskogen

Stadsskogens skola i Alingsås var först i Sverige att som skolbyggnad certifieras som nollenergihus. Vi blev i och med det första byggbolaget att uppföra en certifierad nollenergiskola.

Vi fick förtroendet att bygga Träffpunkt Stadsskogen. Projektet omfattade en skolbyggnad och allaktivitetshall på ca 6800 m² som rymmer 380 elever. Hela projektet byggde på visionen om ett hållbart samhälle och det var hela tiden varit av vikt att byggnaderna skulle vara hållbara, energieffektiva och byggda i passivhusteknik. Med denna teknik och Sveriges största solcellsanläggning på 1300 m² fick alltså Sverige sin första nollenergicertifierade skolbyggnad.

Provtryckning av hela skolbyggnaden utfördes vilket resulterade i ett värde om 0,13 l/s m2 vid +-50 Pa. Kravet vid passivhusbyggnation är 0,3. 

Skolan slutbesiktigades i december 2012 och tillhörande allaktivitetshall stod färdigt till sommaren 2013.

Projektsumman var cirka 100 miljoner kronor.

Foto: Alingsås kommun

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Offentlig sektor
Region:
Region Väst