Väg 798 Esarp-Genarp

Väg 798 Esarp-Genarp

Vi byggde om väg 798 mellan Esarp och Genarp i Skåne. Uppdraget från Trafikverkat signerades i mars 2017 och projektet stod klart i slutet av samma år. 

Vägsträckan mellan Esarp och Genarp är 5,6 kilometer lång och var väldigt smal. Detta ledde till att tunga fordon var tvungna att sakta in eller stanna när de möttes på vägen.

Genom att bredda och utföra förstärkningsarbeten på vägen höjdes trafiksäkerheten och framkomligheten. Anläggningsarbetena omfattade även en höjning och sidoförflyttning av vägen samt armering av befintlig väg i tätorterna.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Anläggning
Typ av projekt:
Mark/grund
Region:
Skåne / Region Syd
Projektstart:
2 april 2017
Kund:
Trafikverket