Vega, Haninge

Vega, Haninge

Vi utför en anläggningsentreprenad för Haninge kommun i den framväxande stadsdelen Vega. Kontraktet är värt omkring 42 miljoner kronor.

I Haninge kommuns norra del växer just nu en helt ny stadsdel fram med plats för 10 000 invånare. I stadsdelen Vega byggs 3 600 bostäder och de första invånarna är redan på plats.

Arbetena som Serneke Anläggning fått i uppdrag att utföra sker i stadsdelens västra del som omfattas av detaljplan fyra (av totalt fem för området). Projektet består i att anlägga vägar samt ledningar för el, tele, fjärrvärme, vatten- och avlopp.

Anläggningsarbetena påbörjades i maj 2017 och projektet ska vara slutfört i augusti 2018.

Bild: Haninge kommun

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Anläggning
Typ av projekt:
Mark/grund
Region:
Region Öst
Projektstart:
1 maj 2017
Färdigställande:
Augusti 2018
Kund:
Haninge kommun

Kontaktperson

Anders Johansson

Regionchef, Öst

Prästgatan 12B, 602 32 Norrköping