Vindkraftverk i Gunnarby

Vindkraftverk i Gunnarby

Vår första byggnation av vindkraftverk var i Gunnarby, Uddevalla kommun. Totalt var det åtta stycken vindkraftverk som restes.

Vi fick uppdraget att göra fundament och infrastruktur för de åtta vindkraftverken belägna vid Gunnarby, norr om Uddevalla. Beställaren var Wallenstam Naturenergi AB och vindkraftverken levererades av Siemens. Verken kom att ha en märkeffekt på 2,3 MW och en navhöjd på cirka 100 meter.

Fundamenten var på runt 500 m³/st. För att få verken på plats krävdes nybyggnation och förstärkning av cirka 10 km skogsväg av hög standard.

Projektsumman låg på cirka 32 miljoner kronor.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Anläggning
Typ av projekt:
Mark/grund
Region:
Region Väst
Projektstart:
1 november 2012
Färdigställande:
Vinter 2013