Dockhuset

Dockhuset

På uppdrag av Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget) byggde vi Dockhuset på expansiva Västra Eriksberg.

Västra Eriksberg är ett modernt och trivsamt bostadsområde längs med Hisingens hamn i Göteborg. Här kombineras stadskänsla, fina grönområden och en fantastisk havsutsikt. Området utvecklas explosionsartat och under en tioårsperiod ska det byggas ca 2000 nya bostäder med olika upplåtelseformer, skola och grönområden.

På bygglott D6 byggde vi på totalentreprenad Dockhuset - ett flerbostadshus i två huskroppar omfattande 86 hyreslägenheter. Beställare för uppdraget var Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget), för vilka detta var vårt första uppdrag. Första skoptaget togs den 1 februari 2011 och byggtiden varade i 18 månader. Projektsumman uppgick till strax under 100 miljoner kronor.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Göteborg / Region Väst
Projektstart:
1 februari 2011
Färdigställande:
Höst 2012