Kv. Ornitologen

Kv. Ornitologen

Serneke har ett totalentreprenadavtal med Lunds kommunala bostadsbolag LKF om att utveckla ett nytt stadsdelscentrum, Kv. Ornitologen, på Örnvägen i Lund med 129 lägenheter.

Första steget i entreprenaden var att riva det nuvarande parkeringshuset och servicebyggnaden i östra delen av området Lövsångaren 5, beläget på Väster i Lund och uppfört 1978. På området uppförs i stället 129 nya bostäder med 1–6 rum och kök, två mindre kontor, en restaurang, en livsmedelsbutik om totalt cirka 14 000 kvadratmeter och ett underjordiskt garage på cirka 6 000 kvadratmeter.

Projektet drivs med stort fokus på hållbarhet. På Ornitologen kommer bland annat teglet från rivningen att tas om hand och rensas för att återanvändas i projektet och i andra byggen. Solceller installeras på taken och regnvatten kommer samlas in för bevattning av grönskan på innergården. Vidare kommer den överskottsvärme som avges från kyl- och frysrum i livsmedelsbutiken att återanvändas för uppvärmning i byggnaderna.

Bostäderna ska också innehålla lösningar som gör det möjligt för hyresgästerna att enkelt kunna välja att leva mer hållbart. I mobilitetshuset har hyresgästerna bland annat tillgång till en elbils-pool där månadsavgiften ingår i hyran de första fem åren. Det kommer också att finnas en cykelpool och ett cykelkök där hyresgästerna kan låna verktyg för att serva och reparera sin egen cykel.

Byggstart skedde under hösten 2023. Planerat färdigställande är i april 2026.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Syd
Kund:
LKF

Kontaktperson

Anders Gullberg

Arbetschef, Malmö