Dörren

DÖRREN

I området Vikaholm i Växjö bygger vi 104 hyresrätter i samklang med "hållbara Växjö 2030".  Målsättningen är att uppfylla kraven för nära-nollenergihus.

Bostäderna kommer att uppföras i fyra huskroppar.  Den totala bostadsytan omfattar cirka 6 600 kvadratmeter BTA och kommer att bestå av 104 lägenheter på ett till tre rum. Bostäderna  kommer att bidra till låg miljöpåverkan genom att byggnaderna konstrueras med lägre energianvändning.

Vikaholm ligger söder om Teleborg i Växjö och kännetecknas som ett hållbart bostadsområde. Området har varit under utveckling sedan 2012 och när allt är färdigt kommer området innehålla cirka 1 000 bostäder.

- Vi imponerade av kommunens höga ambitioner och ser fram emot att bidra till utvecklingen av Vikaholm. Vi ser en stor efterfrågan på mindre välplanerade hyresrätter i Växjö, säger Jonas Håkansson, affärschef på Serneke.

- Det är glädjande att Serneke nu vill bygga ytterligare bostäder i Växjö och med fler hyresrätter i Vikaholm får vi ännu mera bredd och ett utbud som passar allt fler, säger Rickard Karlsson (L), ordförande byggnadsnämnden, Växjö kommun.  

Bostäderna beräknas stå klara för de nya hyresgästerna under 2023.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Anläggning / Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Syd

Kontaktperson

Patrik Lindström

Vice VD, Serneke Invest & VD, Karlastaden

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg