Åhusen

Åhusen

Vi har tecknat ett samverkansavtal med Väsbyhem kring entreprenaden. Tre bostadshus med 194 lägenheter, som kallas Åhusen, blir nästa del i utvecklingen av Väsby stationsområde. Vi har tecknat ett samverkansavtal med Väsbyhem kring entreprenaden.

Entreprenaden, som är en fortsättning på ett tidigare ingått samverkansavtal, omfattar uppförandet av tre flerbostadshus i fyra till sex våningar. De tre huskropparna, är placerade vid Väsbyån i Upplands Väsby. 165 av de 194 lägenheterna utgörs av bostäder med målgruppen studenter och unga.

Åhusen är en första etapp i utvecklingen av Väsby stationsområde där det planeras totalt 1 000 nya bostäder, kontor, handel och service i ett kollektivtrafiknära läge.

– Det känns väldigt bra att nu komma igång med byggnationen efter ett kreativt och bra samverkansarbete. Dessutom är det särskilt tillfredsställande att kunna bidra till ungas möjlighet att få en bostad, säger Niklas Wirström, arbetschef på Serneke Bygg.

– I dagens brist på bostäder är det angeläget att kunna bidra med nya bostäder till just den grupp som har svårast att få bostad, nämligen våra ungdomar, säger Amra Barlov Lindqvist, vd på Väsbyhem.

Byggstart är planerad till starten på 2020 och bostäderna ska stå klara i slutet av 2021.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Byggstatus:
Pågående
Region:
Stockholm / Region Öst
Färdigställande:
2021
Kund:
Väsbyhem

Kontaktperson

Andreas Hjertzell

Arbetschef, Uppsala

Stationsgatan 12, 3tr 753 40 Uppsala