Åhusen

Åhusen

Vi har byggt tre bostadshus med 194 lägenheter, som kallas Åhusen, med närhet till Väsby stationsområde och Väsbyån. 

Entreprenaden, som var en fortsättning på ett tidigare ingått samverkansavtal, omfattade uppförandet av tre flerbostadshus i fyra till sex våningar. De tre huskropparna, är placerade vid Väsbyån i Upplands Väsby. 165 av de 194 lägenheterna utgörs av bostäder med målgruppen studenter och unga.

Åhusen är en första etappen i utvecklingen av Väsby stationsområde där det planeras totalt 1 000 nya bostäder, kontor, handel och service i ett kollektivtrafiknära läge.

Byggstart var 2020 och bostäderna var färdigställda i slutet av 2021.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Stockholm / Region Öst
Färdigställande:
2021
Kund:
Väsbyhem