Kvarteret Tant Gredelin

Kvarteret Tant Gredelin

Vi fick i uppdrag av Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) att uppföra Kvarteret Tant Gredelin i Annedal, Bromma.

I augusti 2012 påbörjades byggnationen av Kvarteret Tant Gredelin. Projektet innebar byggnation av 104 lägenheter, tvättstugor, hobbyrum, bastu och kvarterslokal. Projektsumman uppgick till ca 165 miljoner kronor.

Lägenheterna stod helt klara sommaren 2014.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Stockholm
Färdigställande:
Sommaren 2014
Kund:
Stockholms Kooperativa Bostadsförening