Kvarteret Sjöfarten

Kvarteret Sjöfarten

I Hammarby Sjöstad byggde vi flerbostadshus i Kvarteret Sjöfarten för AB Familjebostäder. Projektsumman uppgick till cirka 90 miljoner kronor.

Projektet omfattade nybyggnad av 93 lägenheter i två huskroppar. Den ena huskroppen innehåller konventionella hyresrätter, den andra är ett kollektivhus med kooperativa hyresrätter.

Förutom lägenheter så byggdes även garage under överbyggd gård, samt övriga bostadskomplement.

Foto: Axel Kårfors

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Stockholm
Färdigställande:
Hösten 2007
Kund:
AB Familjebostäder