Kvarteret Skogsklockan/Hundlokan

Kv Skogsklockan/Hundlokan

Vi har byggt 108 hyreslägenheter i kvarteret Skogsklockan/Hundlokan i Hässelby, Stockholm, på uppdrag av Svenska Bostäder AB.

Projektet innefattade byggnation av två huskroppar med lägenheter på två till fem rum och kök. I entreprenaden ingick även byggnation av ett parkeringshus i två våningar.

Fokus i projektet har varit att skapa en varierad fasad med mjuka färgkombinationer. Taken är beklädda med sedum för att ansluta till den bakomliggande naturen. Projektet färdigställdes i slutet av 2017.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Stockholm / Region Öst
Färdigställande:
2017