Särö gavlar

Särö gavlar

På Särö i Kungsbacka kommun byggde vi i egen regi tre parhus av villakaraktär.

Projektet påbörjades sommaren 2005 och innebar även en ombyggnation av ett befintligt tvåfamiljshus.

Bostäderna varierar mellan 75 och 164 kvadratmeter i storlek och bildar tillsammans med det befintliga huset en bostadsrättsförening. Projektet färdigställdes i december 2006.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Göteborg
Färdigställande:
December 2006