Kvarteret Borgen

Vi fick förtroendet av Lunds kommun, genom Lunds Kommuns Fastighets AB, att på totalentreprenad bygga lägenheter i Genarp.

Här byggdes 14 stycken befintliga lägenheter om samtidigt som det gjordes en nybyggnation av 19 stycken lägenheter. Bygget påbörjades i mars 2012 och färdigställdes juni 2013.

Projektsumman var på 23 miljoner kronor.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Skåne
Projektstart:
1 mars 2012
Färdigställande:
Juni 2013

Kontaktperson

Kristian Jansson

Regionchef, Syd

Östergatan 18, 211 25 Malmö