Vallda sporthall

Vallda sporthall

Vi återuppbyggde Vallda sporthall åt Kungsbacka kommun till ett värde av cirka 30 miljoner kronor.

Under vintern 2009/10 rasade takkonstruktionen på delar av Valldahallen på grund av omfattande snöfall. Denna del, som ansluter till den befintliga tennishallen, fick vi i uppdrag att återuppbygga. 

Den nya byggnaden omfattar två plan, med en hall som delas in i två mindre. I början av november 2011 sattes spaden i backen och den 27 augusti 2012 var det slutbesiktningen och överlämning av hallen.

Beställaren, Kungsbacka kommun, var väldigt nöjd med resultatet och hur projektet framskred. 

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Sportanläggning
Region:
Halland
Projektstart:
7 november 2011
Färdigställande:
Augusti 2012
Kund:
Kungsbacka kommun