Fjätervålen

Fjätervålen

Vi äger 40 procent av Fjätervålens fjällanläggning. Utvecklingsplanen för destinationen innehåller fler stugor och lägenheter, ny sittlift, ny centrumbyggnad med hotell, camping, ökad satsning på alpin- och längdskidåkning samt året runt-aktiviteter. Ett utbildningscenter för det växande antalet medarbetare är också en central del av satsningen.

Sedan i januari 2018, när vi först engagerade oss i Fjätervålen AB, har ett intensivt arbete pågått för att presentera en plan för ett framtida Fjätervålen. Bara knappt tre månader senare fanns konkreta förslag framtagna för en ambitiös satsning ända fram till 2028.

– Planen är att bevara och utveckla det som är unikt med Fjätervålen men att utveckla anläggningen med långsiktigt hållbara lösningar i fokus. Ambitionen är att bli Nordens mest hållbara fjälldestination och en innovativ testbädd för hållbart byggande och digitalisering, säger Ola Serneke, ordförande i Fjätervålen AB samt VD för Serneke Invest.

Långsiktig satsning
Under de närmaste åren är planen bland annat att utveckla en ny sittlift, toppstuga, längdspår samt nya campingplatser. Även en ny centrumbyggnad med bland annat hotell och konferensfaciliteter, skidshop, restaurang samt fler stugor och lägenheter ligger i de närmaste årens planering.

En central del i Sernekes satsning består också i att bygga upp ett utbildningscenter och bra rekreationsmöjligheter för koncernens anställda.

– Vi är en starkt växande koncern och vi ser i Fjätervålen en möjlighet att bygga något riktigt bra för våra anställda. Vi ska vara marknadens mest attraktiva arbetsgivare och detta är ett sätt att ytterligare stärka oss i den ambitionen, säger Ola Serneke.

Ökad attraktion och nya arbetstillfällen
Målsättningen är att hela utvecklingen och ombyggnationen ska vara klar 2028. Om visionen infrias kommer Fjätervålen då att ha 1 000 - 1 500 nya boenden, ny centrumpunkt med bykänsla, flera nya liftar och pister samt verksamhet och aktiviteter året om.

– Vårt mål är att skapa en ökad attraktion och nya arbetstillfällen till regionen genom att långsiktigt och varsamt utveckla en skidort med fantastiska förutsättningar. Förutom att vi nu inlett ett planarbete behöver vi också bygga en ny organisation och välkomna många nya drivna medarbetare som vill vara med på resan, säger Ola Serneke.

Fjätervålen AB och Serneke för nu diskussioner med Älvdalens kommun och andra myndigheter såsom Länsstyrelsen i Dalarna kring detaljplanefrågor och andra tillstånd.

Bo i fjällens modernaste skidparadis
Det nya Fjätervålen kommer byggas i olika etapper under en period som sträcker sig över tio år. I varje etapp byggs bostäder av olika slag - både äganderätter och hyresrätter. Är det en stuga som lockar, eller kanske en lägenhet? I den första etappen är 150 bostäder planerade. 

Intresserad? Gör intresseanmälan på nyproduktion av stuga eller lägenhet i Fjätervålen hos Serneke Bostad.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus / Sportanläggning / Övrigt
Region:
Region Mitt

Kontaktperson

Magdalena Nääs

Projektutvecklare, Sverige