Beckomberga

Beckomberga

Vi har byggt ett flerbostadshus i Beckomberga, Stockholm. Projektsumman var cirka 49 miljoner kronor och byggherre Wåhlin Fastigheter.

Projektet var vårt första för Wåhlin Fastigheter och innefattade byggnation av ett åtta våningar högt punkthus med ett trettiotal hyresrätter i området Beckomberga i Bromma.

Byggstart togs i januari 2016 och cirka ett år senare stod huset klart. 

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Stockholm / Region Öst
Projektstart:
3 januari 2016
Färdigställande:
Januari 2017
Kund:
Wåhlin Fastigheter