Bellona

Bellona

Vi har skrivit avtal med Wåhlin Fastigheter om att bygga 100 nya lägenheter samt renovera drygt 70 befintliga i projektet Bellona i Solna.

Entreprenaden omfattar nyproduktion av 100 lägenheter inklusive förskola med sju avdelningar, LSS-boende samt lokaler och garage i en huvuddel. I ROT-delen av avtalet ska 72 lägenheter renoveras och två nya lägenheter skapas i ett befintligt punkthus. Avtalet har föregåtts av en gemensam projektering och entreprenaden kommer utförs som en totalentreprenad i samverkan.

– Vi har goda erfarenheter av Serneke sedan tidigare projekt och även från den första fasen i det här relativt brokiga projektet med både rivning om- och nybyggnad. För oss som långsiktiga ägare, förvaltare och utvecklare av hyresbostäder är det viktigt med samarbetspartners som är kunniga, ärliga och lyhörda vilket är vår erfarenhet av Serneke, säger Patrik Lindqvist, VD Wåhlin Fastigheter.

Projektering startade under 2019 och projektet beräknas vara färdigställt under första kvartalet 2022.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus / Offentlig sektor
Region:
Stockholm / Region Öst
Kund:
Wåhlin Fastigheter

Kontaktperson

Gustav Bergstedt

Arbetschef, Stockholm

Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm