Bellona

Bellona

Vi har byggt 100 nya lägenheter samt renoverat drygt 70 befintliga i projektet Bellona i Solna på uppdrag av Wåhlin Fastigheter.

Entreprenaden omfattade nyproduktion av 100 lägenheter inklusive förskola med sju avdelningar, LSS-boende samt lokaler och garage i en huvuddel. I ROT-delen av avtalet har 72 lägenheter renoverats och två nya lägenheter skapats i ett befintligt punkthus. Avtalet har föregåtts av en gemensam projektering och entreprenaden har utförts som en totalentreprenad i samverkan.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus / Offentlig sektor
Region:
Region Stockholm / Region Öst
Kund:
Wåhlin Fastigheter