Handels Göteborg

Handels Göteborg

Vi har tecknat ett samverkansavtal med Akademiska Hus om en ny byggnad för Handelshögskolan i Göteborg. Byggnaden på omkring 12 000 kvadratmeter ska projekteras i nära samverkan. 

Idag består Handelshögskolan vid Göteborgs universitet av cirka 450 anställda och 8 000 studenter. För att kunna expandera ytterligare och samla sin verksamhet krävs tillgång till moderna kontor och undervisningslokaler.

Arkitekttävling
En arkitekttävling arrangerades av Akademiska Hus i samråd med Sveriges Arkitekter, Göteborgs Stad och Trafikverket och i nära samverkan med Göteborgs universitet. Den vanns 2015 av förslaget Annex ritat av Johannes Norlander Arkitektur.

Den nya byggnaden som bland annat ska innehålla undervisningslokaler, kontor, studentarbetsplatser, lokaler för drift och kårverksamhet ska byggas i anslutning till Handelshögskolans lokaler på Vasagatan i centrala Göteborg. En del av högskolans befintliga byggnad ska rivas för att lämna plats åt nybyggnationen.

Västlänken
Som en del i entreprenaden ingår att integrera en av Västlänkens stationsuppgångar i byggnaden i hörnet Vasagatan – Haga kyrkogata.

Den nya byggnaden får enligt arkitektförslaget en bruttoarea (BTA) på omkring 12 000 kvadratmeter fördelat på sju våningar ovan mark samt två under. Arbetet kommer av Serneke att utföras i en koncernsamverkan mellan affärsområdena Bygg och Anläggning.

Nära samverkan
Projektering ska ske i nära samverkan då även en fördjupad programhandling, systemhandling och slutlig budget för projektet tas fram. När detaljplanen vunnit laga kraft, troligen 2019, kan man ansöka om rivnings- och byggnadslov.

Rivning av befintlig byggnad och därmed byggstart är beräknad till 2020 med möjlig inflyttning 2023. Ett förverkligande av projektet förutsätter beslut från Akademiska Hus styrelse samt nödvändiga myndighetsbeslut. 

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Anläggning / Bygg
Typ av projekt:
Offentlig sektor
Region:
Region Göteborg / Region Väst
Kund:
Akademiska Hus

Kontaktperson

Calle Lindgren

Projektledare

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg