Bro Prästgård

Bro Prästgård

Vi har byggt 142 hyresrätter i Bro Prästgård på uppdrag av AB Upplands-Brohus.

Bakgrunden till byggnationen var att befintliga hyreshus hade inbyggda problem med radon. Fastighetsägaren AB Upplands-Brohus beslutade därför att riva de gamla husen och bygga nya. 

Lägenheterna är fördelade på nio punkthus i fyra våningar och en suterrängvåning. I samband med nybyggnationen har förbindelsen mellan bebyggelsen och närliggande park- och grönområden förbättrats, samtidigt som möjligheten till utsikt mot Mälaren har tagits tillvara.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Stockholm / Region Öst
Färdigställande:
Oktober 2018
Kund:
AB Upplands-Brohus

Kontaktperson

Anders Johansson

Regionchef, Öst

Prästgatan 12B, 602 32 Norrköping