Domstolsbyggnad i Jönköping

Domstolsbyggnad i Jönköping

Vi har tecknat ett totalentreprenadskontrakt med Castellum och Domstolsverket för att uppföra en domstolsbyggnad för Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping. 

Den nya domstolsbyggnaden uppförs på Slottskajen vid Munksjön i centrala Jönköping och ska inrymma Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping. Byggnaden omfattar cirka 9 000 kvadratmeter och kommer att innehålla tio förhandlingssalar och omkring 180 arbetsplatser. Projektet genomförs i nära samverkan mellan Serneke, Castellum och Domstolsverket.

Den nya domstolsbyggnaden får anpassade och moderna lokaler med bättre tillgänglighet för besökare och personal. Säkerheten har en viktig roll i projektet. Bland annat får förhandlingssalarna högre säkerhet och entrén förses med en säkerhetskontroll. Byggnaden uppförs enligt Miljöbyggnad Guld som motsvarar bästa möjliga prestanda med kommersiell teknik, vilket innebär skarpare krav och avancerade lösningar.

Att hovrätten och kammarrätten nu får en gemensam byggnad ger bättre förutsättningar för utbyte och samverkan dem emellan och ger nya möjligheter att effektivisera delar av deras respektive verksamheter.

- Det känns jättekul att genom den här entreprenaden kunna expandera vår verksamhet i Jönköping ytterligare. Det är ett stort projekt och vi ser fram emot ett bra samarbete med Castellum och Domstolsverket, säger Peter Andersson, arbetschef på Serneke.

Domstolsbyggnaden byggstartades i slutet av 2020 och beräknas vara färdigställd under sommaren 2022.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Övrigt / Hållbara lösningar
Region:
Region Väst
Kund:
Castellum och Domstolsverket

Kontaktperson

Peter Andersson

Arbetschef, Borås/Alingsås

Humlegatan 15, 504 51 Borås