Drevet

DREVET

I Långeberga industriområde i Helsingborg uppför vi två logistikanläggningar på fastigheten Drevet 1. Ordervärdet uppgår till cirka 147 miljoner kronor.

Drevet 1, Långeberga i Helsingborg ligger på ett kommunikationsnära läge utmed E4/E6. Projektet omfattar två logistikanläggningar med en total yta motsvarande cirka 25 000 kvadratmeter BTA. Byggnaderna ska uppföras med miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver.

– Vi ser fram emot att i samverkan med Castellum få bygga toppmoderna logistikanläggningar där stor vikt dessutom läggs på den exteriöra utformningen och den omgivande miljön, säger Karl Wetterlund arbetschef på Serneke.

– Det känns fantastiskt kul att komma igång med ännu ett nytt logistikprojekt i Öresundsregionen. Det finns en stor efterfrågan på moderna och hållbara logistiklokaler, läget på Långeberga och möjligheten att skräddarsy sina lokaler ger våra framtida hyresgäster de bästa förutsättningarna för en effektiv logistikhantering.  Vi ser så fram emot att inom kort välkomna nya kunder till oss i denna anläggning, säger Anna Björklund projektutvecklingschef på Castellum.

Projektet beräknas stå klart under det tredje kvartalet 2022.

Ordervärdet på cirka 147 miljoner kronor inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2021.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Anläggning / Bygg
Typ av projekt:
Industrilokaler
Region:
Region Syd
Kund:
Castellum