Pannhus Borås Energi och Miljö

Pannhus Borås Energi och Miljö

Serneke Anläggning uppför ett pannhus till ett nytt kraftvärmeverk för Borås Energi och Miljö AB. Projektet är värt cirka 159 miljoner kronor. 

Borås Energi och Miljö har en vision om en fossilbränslefri stad. Projektet Energi- och miljöcenter (EMC) är en viktig del i det arbetet. Där ingår bland annat uppförandet av ett nytt kraftvärmeverk, vars pannhus vi har fått i uppdrag att bygga.

Byggnaden ska inrymma panna, rökgasrening, rökgaskondensering, turbin och fjärrvärmepumpar. Den blir 4 000 kvadratmeter stor, tio våningar hög och mäter 45 meter på högsta stället.

I början av april 2016 skrev vi kontrakt med Borås Energi och Miljö om byggnationen av en kontrollrums- och personalbyggnad på Sobacken i Borås. Pannbyggnaden till kraftvärmeverket är en del av samma projekt, EMC, för att ersätta fossil uppvärmning med förnybar elproduktion.

- Äntligen! Återigen har förvaltningsrätten gjort bedömningen att Borås Energi och Miljö har genomfört en upphandling på ett korrekt sätt. Vi är ytterst tacksamma och glada för att Serneke får byggnationen av pannhuset till vårt kraftvärmeverk då de tidigare har visat sin kompetens i andra delprojekt inom projektet Energi- och miljöcenter, säger Gunnar Peters, VD för Borås Energi & Miljö.

Byggstart togs våren 2017 och projektet ska stå klart i början av 2019. 

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Anläggning
Typ av projekt:
Industrilokaler
Region:
Region Göteborg
Kund:
Borås Energi och Miljö AB