Österöds avloppsreningsverk

Österöds avloppsreningsverk

Serneke Anläggning har av Strömstads kommun tilldelats uppdraget att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Strömstad.

Strömstads kommun har idag kapacitetsproblem vad det gäller avloppsvatten- och slambehandling och står även inför en framtida belastningsökning, både med anledning av utbyggnader och nyanslutningar. Kommunen ska därför bygga om- och till Österöds avloppsreningsverk, ett uppdrag som Serneke Anläggning har blivit tilldelade.

- Vi är glada att få förtroendet att vara med och utveckla Österöds avloppsreningsverk. Det är ett projekt helt i linje med vår strategi och ett viktigt projekt för Serneke Anläggning, säger Fredrik Jonsson, VD Serneke Anläggning.

Projektet Österöds avloppsreningsverk omfattar cirka 11 olika processanläggningar, både om-, till- och nybyggnader. Samtliga anläggningar uppförs i området Österöds AVV cirka 1,4 kilometer sydost om Strömstad.

- Strömstads kommun ser framemot ett samarbete med Serneke. För oss är Österröds avloppsreningsverk ett led för att utveckla Strömstad för framtiden, säger VA-chef Jerry Johansson på Strömstad kommun.

Byggstart skedde våren 2017 och avloppsreningsverket ska stå klart till våren 2019.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Anläggning
Typ av projekt:
Industrilokaler
Region:
Region Väst
Kund:
Strömstads kommun