Fabriksparken

Fabriksparken

Mitt i Sundbyberg, 8 minuter från centrala Stockholm, har vi byggt lägenheter och stadsradhus på uppdrag av Skandia Fastigheter i första etappen av Fabriksparken. Det nya bostadsområdet har ett tydligt tema kring matlagning, umgänge och odling. 

Området Fabriksparken i centrala Sundbyberg är i dag ett kontorsområde. Under de närmaste åren kommer Skandia Fastigheter att utveckla området till en levande blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser, handel och service. När Fabriksparken står helt klar år 2021 kommer området att ha tillförts totalt 450 bostäder.

Serneke har stått för entreprenaden av den första etappen av bostäder som omfattar 149 lägenheter, fördelade på sju trapphus i 7-13 plan, samt fyra stadsradhus i tre våningsplan. Även garage och lokaler har ingått i entreprenaden.

Arkitekturen tar avstamp i Sundbybergs industriella historia genom sina tegelfasader. Stjärnkocken Tareq Taylor är ambassadör för området och har tillsammans med kocken Paul Svensson öppnat en kombinerad restaurang och lanthandel i ett av husen. 

Projektering startade i mars 2017 och bostäderna var färdigställda september 2019.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Stockholm / Region Öst
Projektstart:
27 mars 2017
Färdigställande:
2019
Kund:
Skandia Fastigheter

Kontaktperson

Anders Johansson

Regionchef, Öst

Prästgatan 12B, 602 32 Norrköping