Hemvistet

Hemvistet

Vi har byggt 108 lägenheter och lokaler på uppdrag av MKB Fastighets ABi  stadsdelen Hyllie i Malmö. Projektet stod klart under första  kvartalet 2019.

Flerfamiljshusen består av 108 lägenheter och fem lokaler fördelat på tre huskroppar. Husen är byggda i tio våningar och har en bruttoarea på drygt 10 000 kvadratmeter.

Byggstart skedde hösten 2017 och stod  klart i första kvartalet 2019.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Skåne / Region Syd
Kund:
MKB Fastighets AB

Kontaktperson

Kristian Jansson

Regionchef, Syd

Östergatan 18, 211 25 Malmö