Högreservoar Ullared

VATTENTORN ULLARED

I Ullared ska vi bygga en högreservoar med tillhörande process-, installations-, och markarbeten. Anläggningen beräknas stå klar hösten 2022.

För att möta den framtida vattenförsörjningen i Ullared utökas nu kapaciteten genom att bygga en högreservoar, så kallat vattentorn, med fem gånger så stor kapacitet som det gamla.

Utöver byggnationen av vattentornet kommer en ny anslutningsväg och anslutningsledningar anläggas från högreservoaren till befintligt ledningsnät.

Placeringen av högreservoaren blir på höjden vid den västra infarten till Ullared, vid Gekås stora parkering. Själva högreservoaren kommer att byggas i betong, i form av en cylinderformad kropp med en överbyggnad på taket samt en utbyggnad mot norr. Byggnaden kläs med en konstfasad av sträckmetall i aluminium. Metallen skapas genom att en stansad plåt dras ut så att den expanderar, en process som tar vara på allt grundmaterial utan att det blir något spill. Tanken med gestaltningen är att den ska ha en spännande framtoning som passar bra in i omgivningen och i sammanhanget i Ullared.

Byggstart beräknas ske i början av januari 2022 och stå klart i slutet av september 2022.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Anläggning / Bygg
Typ av projekt:
Infrastruktur
Region:
Region Syd
Kund:
VIVAB (Vatten & Miljö i Väst AB)

Kontaktperson

Stefan Andersson

Arbetschef, Varberg

Susvindsvägen 8, 432 31 Varberg