Holmängenskolan

Holmängenskolan

I mars 2021 tecknade Serneke och Vänersborgs kommun ett avtal om att i strategisk samverkan utveckla och bygga sex skolor de kommande fem åren. Holmängenskolan är det första projektet av de sex - en ny skola helt i trä på det expansiva området Holmängen i Vänersborg.

Vänersborgs kommun och Serneke Sverige AB arbetar i strategisk samverkan för att möta det ökade behovet av utbildningslokaler inom kommunen. Holmängenskolan är den största av skolorna inom avtalet. Den blivande F-6 skolan på Holmängen i Vänersborg uppförs med en stomme helt i trä och förbereds för att certifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad 3.1 nivå silver. Skolan rymmer förskole- och skollokaler för 525 elever samt en idrottshall för skol- och föreningsverksamhet.

Sedan sommaren 2021 har Serneke och Vänersborgs kommun gemensamt arbetat med utformningen av Holmängenskolans in- och utvändiga miljöer samt system. Målet är att skapa en skola med de bästa förutsättningarna för en långsiktigt fungerande verksamhet, hög byggbarhet och effektiv förvaltning.

På skolbyggnadernas tak ska en solcellsanläggning med en effekt på 250 000 kWh monteras, vilket motsvarar hela skolans årsförbrukning och i princip gör den självförsörjande. Hållbarhetstänket har varit ett viktigt fokus under hela planeringsstadiet och även gällande inomhusmiljöerna har man planerat för att låta ”naturen flytta in”.

Byggstart skedde i mars 2022. Skolan beräknas stå klar i maj 2024 med verksamhetsstart till höstterminen 2024.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Offentlig sektor / Hållbara lösningar
Region:
Region Väst
Kund:
Vänersborgs kommun

Kontaktperson

Christer Larsson

Regionchef Väst

Åkersbergsvägen 10, 461 34 Trollhättan