Kamratgården

Kamratgården

Vi fick det ärofyllda uppdraget att bygga nya Kamratgården åt IFK Göteborg. 

Kamratgården är en anrik träningsanläggning som invigdes 1961 och som sedan dess genomgått flera ombyggnationer och kompletterande tillbyggnader.

Den tidigare anläggningen rivdes i sin helhet i februari 2011 varpå byggnationen av den nya, toppmoderna anläggningen påbörjades. Anläggningen är i två plan om totalt ca 2000 kvm och entreprenaden färdigställdes för inflyttning i december 2011.

Bibehållandet av befintliga värderingar och historiken förknippad med Kamratgården har varit väl beaktat av arkitekten som ritat anläggningen.

Viss befintligt byggmaterial återanvändes i nya Kamratgården för att skapa en tydlig anknytning till den tidigare anläggningen med all dess historia.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Sportanläggning
Region:
Region Göteborg / Region Väst
Projektstart:
1 februari 2011
Färdigställande:
December 2011