Klockbojen

Klockbojen

Vi har byggt 74 ungdomslägenheter i Larsberg på Lidingö på uppdrag av John Mattson Fastighets AB.

I Larsbergs centrum på Lidingö har vi byggt 74 mindre hyreslägenheter för ungdomar i 18-25-årsåldern på fastigheten Klockbojen 4. Entreprenaden föregicks av en gemensam systemhandlingsprojektering som pågick under 2017.

Avtalet innebär att samarbetet mellan företagen utökades från pågående ROT-arbete i befintligt fastighetsbestånd till att även innefatta nyproduktion av bostäder.
Detaljplanen för ungdomsbostäderna togs fram som ett expressprojekt i nära samarbete med Lidingö stad. Ambitionen är att utveckla Larsberg till ett ännu mer trivsamt, tryggt och levande område och samtidigt hjälpa en grupp som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

Projektering startade i mars 2018 och projektet färdigställdes under fjärde kvartalet 2019.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Stockholm / Region Öst
Kund:
John Mattson Fastighets AB

Kontaktperson

Anders Johansson

Regionchef, Öst

Prästgatan 12B, 602 32 Norrköping