Kronan Östra

Kronan Östra

Vi har tecknat ett totalentreprenadavtal med Rikshem Samfast Luleå AB om att bygga 92 lägenheter i den växande nya stadsdelen Kronan i Luleå.

Entreprenaden omfattar 92 nyproducerade hyreslägenheter fördelat på två lamellhus i sex våningar med tillhörande utemiljöer och parkeringar. Husen är ritade av A och D Arkitektkontor och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Byggnaderna kommer bland annat förses med solceller som delvis försörjer dem med egenproducerad el.

Lägenheterna ingår i den stora satsning som Rikshem gör i den framväxande stadsdelen Kronan, där bolaget planerar att uppföra närmare 400 lägenheter. I stadsdelen Kronan kommer det, när den är helt utbyggd omkring 2030, att finnas cirka 2 000 nya lägenheter, kontor, service och mötesplatser för cirka 7 000 invånare.

– Vi är glada över samarbetet med Serneke och att komma igång med arbetet på Kronan. Rikshem tillsammans med Serneke skapar nu en välkomnande och hållbar stadsdel där vi ser fram emot att så småningom kunna välkomna Lulebor som är intresserade av att bo i moderna fastigheter med hög miljöambition, säger Pontus Lundström, Projektutvecklare på Rikshem.

Produktionen av de nya lägenheterna påbörjades i februari 2022 och beräknas stå klara hösten 2023. Ordersumman är omkring 105 miljoner kronor.

Kortfakta

Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Norr
Kund:
Rikshem Samfast Luleå AB