Kronoparkens förskola

Kronoparkens förskola

Vi har tecknat entreprenadavtal med Mariestad kommun för att i samverkan uppföra Kronoparkens förskola. Projektets energilösning, där solenergi och vätgas kombineras, blir den första av sitt slag i Sverige i den här typen av byggnad. 

Den nya förskolan byggs på samma fastighet som den gamla Kronoparksskolan låg och får två våningar med åtta avdelningar för 140 barn.

Den nya förskolan har en unik energilösning och projektet är en del av Mariestads kommuns framtidssatsning "ElectriVillage". Solceller på förskolans tak kommer att ombesörja större delen av energibehovet. Av överskottselen produceras vätgas, som både produceras och lagras i en byggnad utanför skolbyggnaden. Under årets mörka period när inte solen räcker för att täcka energibehovet, omvandlas vätgasen till el- och termisk energi som används för drift och uppvärmning.

Projektet ligger helt i framkant vad gäller energilösningen, som levereras av Nilsson Energy, och det har därmed ställts höga krav på inblandade aktörer. I projekteringsskedet har noggranna utredningar genomförts. Till exempel har det handlat om riskanalyser och klassningsplan, i vilka bland annat Räddningstjänsten varit delaktig.

- Det är med omtanke om våra yngsta kommuninvånare och barnens framtid vi bygger denna förskola. Vi i Mariestads kommun visar återigen att vi har förmågan att gå från ord till handling för att driva utvecklingen framåt genom ytterligare en innovativ energilösning mot en fossilfri morgondag, säger Johan Abrahamsson (M), kommunalråd i Mariestads kommun.

Projektet byggstartades i oktober 2020 och stod klart i början av 2022. 

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Offentlig sektor / Hållbara lösningar
Region:
Region Väst
Kund:
Mariestads kommun

Kontaktperson

Patrik Sjögren

Arbetschef, Skövde

Bangårdsgatan 8, 541 34 Skövde