Björnflokan

Björnflokan

År 2021 satte vi spaden i marken för Kv Björnflokan. Här bor du i ett modernt bostadskvarter på gränsen mellan stadsdelen Druvefors och Borås stadskärna, mittemot den gamla byggnaden Spinneriet där textilmuseet tidigare låg.

Totalt bygger vi 319 hyresrätter, en förskola och kommersiella lokaler. En tredjedel av bostäderna blir studentlägenheter. Lägenheterna kommer att fördela sig på fyra huskroppar i olika storlekar. Det högsta huset kommer att ha 19 våningar och de fyra byggnaderna knyts ihop i bottenplan av de kommersiella lokalerna och förskolan där 120 barn kommer att gå.

Bostäderna ska certifieras enligt Miljöbyggnad 3.1 nivå Silver, vilket bland annat innebär att en solcellsanläggning på cirka 1 300 kvadratmeter ska byggas.

Projektet planeras att vara klart i slutet av 2022.

Projektet ingår i den hyresrättsportfölj som Trenum, ägt av Balder och Tredje AP-fonden, förvärvade av Serneke i december 2019. I affären ingick sammanlagt fem markområden med tillhörande bostadsprojekt i Borås, Göteborg, Trollhättan, Vänersborg och Älvängen.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus / Kommersiella fastigheter / Övrigt / Offentlig sektor
Region:
Region Väst

Första spadtaget i centrala Borås

Första spadtaget för Kv. Björnflokan