Kvarteret Björnlandet

Kvarteret Björnlandet

På uppdrag av AB Svenska Bostäder har vi uppfört kvarteret Björnlandet bestående av flerfamiljshus med 158 lägenheter, butikslokaler samt lokaler för förskoleverksamhet.

Hela kvarteret i Norra Djurgårdsstaden har byggts med en garagevåning under mark. Ovanpå garaget står det tre punkthus det bågformade lamellhuset. Punkthusen är åtta våningar höga med en indragen nionde våning. De lägre byggnadsdelarnas tak har utformats till terrasser. I det södra punkthuset ut mot nya parken har vi byggt en förskola.

Lamellhuset är sex våningar högt med en indragen sjunde våning. I svängen har det byggts en lokal mot det lilla torget.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Stockholm / Region Öst
Kund:
AB Svenska Bostäder

Kontaktperson

Anders Johansson

Regionchef, Öst

Prästgatan 12B, 602 32 Norrköping