Kvarteret Borgen

Kvarteret Borgen

Kvarteret Borgen var det tredje projektet vi byggde för Halmstads Fastighets AB (HFAB). Projektsumman var cirka 239 miljoner kronor.

Kvarteret Borgen var ett prestigeprojekt och också HFAB:s största nyproduktionsprojekt på många år. Det handlar om 179 hyresrätter som byggdes på attraktiva Söder längs med Nissan i Halmstad. Utöver de åtta bostadshusen som ingår i projektet uppfördes också underliggande parkeringsgarage.

Husen, som stod klara våren 2018, är tre till sex våningar och utformades för att passa in i den marina miljön.

 

Illustration: Liljewall Arkitekter

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Syd
Kund:
Halmstads Fastighets AB

Kontaktperson

Viktor Nagenius

Chef Produktionsstöd, Sverige

Slottsmöllan 14F, 302 31 Halmstad