Kvarteret Järneken

Kvarteret Järneken

Ännu en gång fick vi förtroendet av Halmstads Fastighets AB (HFAB) att bygga bostäder. I början på 2015 påbörjades nybyggnationen av 51 lägenheter i kvarteret Järneken.

Vid Nissastrand i Halmstad uppförde vi på totalentreprenad 51 lägenheter för HFAB. Nybyggnationen i kvarteret Järneken består enbart av en-och tvårumslägenheter som både interiört och exteriört antagit en industriell arkitektur. 

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Syd
Projektstart:
12 januari 2015
Färdigställande:
Våren 2016
Kund:
HFAB

Kontaktperson

Viktor Nagenius

Chef Produktionsstöd, Sverige

Slottsmöllan 14F, 302 31 Halmstad