Kvarteret Kronan

Kvarteret Kronan

Vi bygger två flerbostadshus i nya stadsdelen Kongahälla i Kungälv till ett värde av cirka 92 miljoner kronor. Kvarteret Kronan utförs på uppdrag av bostadsföretaget Förbo.

Kongahälla är en framväxande stadsdel i centrala Kungälv som utvecklas av flera aktörer, däribland Förbo som ska bygga två etapper i området. Vi har uppdraget att bygga drygt 60 hyresrätter i Förbos första etapp. Projektet innebär nybyggnation av två femvåningshus samt en förskola med tre avdelningar.

Visionen är att Kongahälla ska utvecklas till en modern och varierad stadsdel med blandat boende, lokaler och verksamheter. Vid tiden för byggstart var projektet det största nybyggnadsprojektet i Kungälv i modern tid.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Väst
Färdigställande:
2017
Kund:
Förbo

Kontaktperson

Christer Larsson

Regionchef Väst

Åkersbergsvägen 10, 461 34 Trollhättan